PalvelutEvon Metsäosuuskunta tarjoaa metsätalouden palveluja opiskelijatyönä.
Toimimme pääasiassa Kanta- ja Päijät-Hämeen alueella, painopisteenä vanha Lammin kunta. 

Työlajeihimme kuuluvat muun muassa seuraavat:
  • Istutukset
  • Taimikonhoito: heinäys, perkaus ja harvennus
  • Harvennushakkuut
  • Kulotukset
  • Ennakkoraivaukset
  • Pystykarsinta
  • Metsävaratietojen keruu
  • Leimikon suunnittelu
  • Pihapuidenkaato ja maisemanhoitotyöt

Olemme mukana PEFC-metsäsertifioinnissa ja hoidamme metsiä sen mukaan.

PEFC- sertifiointi lyhyesti: PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) on kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä, joka edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsätaloutta kaikkialla maailmassa.


Evon Metsäosuuskunta Mobiili